Doorstroom

Na de stage kan bekeken worden of er mogelijkheden zijn voor doorstroming naar een regulier bedrijf.
Als dit mogelijk is, dan zoeken wij een geschikt bedrijf en begeleiden wij het traject en deze overgang.

Wanneer het niet mogelijk is om door te stromen, dan kan men ook bij de Zingende Zaag een vorm van dagbesteding blijven volgen. Al dan niet in klein groepsverband.

imagelo
imager

Volg ons op facebook