Stage

Het doel van dit stagecentrum is om jongeren met een beperking een stage aan te bieden binnen onze meubelmakerij.
Het motto van de Zingende Zaag is maatwerk. Er wordt goed gekeken naar de vraag van elke individuele cliënt. Afhankelijk daarvan maken we een aangepast programma voor de werkplaats.
Gezien de hulpvraag van onze deelnemers begeleiden wij hun meestal in een 1-op-1-situatie. Mocht blijken dat er behoefte bestaat aan activiteiten in klein groepsverband, dan kan ook hier naar gekeken worden. Van groot belang hierbij is dat zo'n groepje zorgvuldig wordt samengesteld.
De stageperiode kan variëren van het samen ontwerpen, maken en afwerken van een meubel, houten speelgoed, enz. Het doel is dat de deelnemer ervaart om met hout te werken en waar mogelijk meubels te maken.
Ook wordt er geprobeerd om waar nodig de werkhouding te trainen of te verbeteren door vaste 'werktijden', actieve deelneming en sturing.
Een 'stage' bij de Zingende Zaag kan – maar hoeft niet – aan een school gekoppeld te zijn.

imagelb
imagelo
imagerb
imagero

Volg ons op facebook