Zorgbureau       Meubelmakerij      Bos Zondereigen       Informatie voor instellingen       Contact

 

   

Disclaimer       Sitemap

   

zorgwerkwijze.html
zorgbegeleidingen.html
zorgvergoeding.html
zorgcontact.html
meubelmakerijintroductie.html
bosintroductie.html

Vaak worden kinderen/jongeren met een beperking en een PGB (persoonsgebonden budget) bij ons aangemeld.


Dan zetten wij – in overleg met de ouders/ zorgaanvrager – een traject in om stapsgewijs aan de hulpvraag te werken. Zo kunnen onze begeleidingen heel variërend en uiteenlopend van aard zijn (zie de voorbeelden).


De hulpvraag kan bestaan uit het eenvoudigweg ontlasten van de ouders maar kunnen ook complexer van aard zijn. Wij willen aanbieden waar vraag naar is en wat binnen onze mogelijkheden ligt.

Wanneer wij zelf niet kunnen bieden waar vraag naar is, proberen we binnen ons netwerk door te verwijzen.