Zorgbureau       Meubelmakerij      Bos Zondereigen       Informatie voor instellingen       Contact

 

   

   

zorgintroductie.html
zorgwerkwijze.html
zorgbegeleidingen.html
zorgcontact.html
meubelmakerijintroductie.html
bosintroductie.html

Vaak worden kinderen/jongeren met een beperking en een PGB (persoonsgebonden budget) bij ons aangemeld. Meestal werken we met PGB’s, maar ook hierin is maatwerk mogelijk. Tijdens de intake wordt met u een zorgcontract opgemaakt.


Voor vragen, informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.

Disclaimer       Sitemap