Zorg is mensenwerk

Vaak worden kinderen/jongeren met een beperking en een PGB (persoonsgebonden budget) bij ons aangemeld.

Dan zetten wij – in overleg met de ouders/ zorgaanvrager – een traject in om stapsgewijs aan de hulpvraag te werken. Zo kunnen onze begeleidingen heel variërend en uiteenlopend van aard zijn.

De hulpvraag kan bestaan uit het eenvoudigweg ontlasten van de ouders maar kunnen ook complexer van aard zijn. Wij willen aanbieden waar vraag naar is en wat binnen onze mogelijkheden ligt.
Wanneer wij zelf niet kunnen bieden waar vraag naar is, proberen we binnen ons netwerk door te verwijzen.

imagelb
imagelo
imagerb
imagero

Volg ons op facebook